Metalinių tiltų antikorozinis remontas

  • metalinių paviršių smėliavimas pagal ISO 12944-4 standartą;
  • metalinių paviršių valymas ultra aukšto slėgio vandens srove (hidroblasting);
  • metalinių paviršių padengimas antikorozinėmis dangomis pagal ISO 12944-5 standartą.

Gelžbetoninių tiltų antikorozinis remontas

  • betoninių paviršių smėliavimas;
  • betoninių paviršių valymas ultra aukšto slėgio vandens srove;
  • atidengtos armatūros antikorozija;
  • betoninių paviršių pažaidų atstatymas remontiniais mišiniais;
  • betoninių paviršių torkretavimas;
  • betoninių paviršių ištisinis glaistymas cementiniais mišiniais;
  • betoninių paviršių padengimas apsauginėmis dangomis.